2009/Apr/12

ปีใหม่ไทย ก็ได้เวลาเริ่มโปรเจคใหม่ของผมสักที
ประกาศเลื่อนครั้งสุดท้าย การเปิดตัวในวงกว้าง เป็น 17 กรกฎาคม 2552 ครับ
ขออภัยที่ไม่สามารถตอบสนองในแรงศรัทธาของเพื่อนๆ ได้ทัน ครับ

edit @ 29 Jun 2009 14:46:30 by dsatoji