2009/Jun/21


วิธี print แบบสองด้าน ด้วยโปรแกรม fineprint กับ canon ip1980
กรณี portrait
1. ทำการ print ส่วนแรกให้ครบก่อน
2. ทำการกลับหัว กระดาษตามที่โปรแกรมแจ้ง
3. พลักกระดาษทั้งชุด เอาหน้าว่าง ไว้ด้านบน แล้วเรียงกระดาษใหม่จากหลังไปหน้า
4. ใส่ลงไปที่เครื่องพิมพ์ เพื่อพิมพ์อีกครั้ง

กรณี landscape
1. print ตามปกติ
2. นำกระดาษที่พิมพ์ออกมาแล้ว ในการจัดวางเดิมของ printer
เรียงหน้าใหม่จากหลังไปหน้า โดยที่ยังแสดงหน้าที่พิมพ์ไปแล้วเช่นเดิม
3. ทำการพลิกกระดาษโดย จับกระดาษตั้ง แล้วหมุนจาก ล่างขึ้นบน
+---+         ^      +----+
|     |         |       |     |
|  P |         |       |     |
|     |         |       |     |
+---+         |       +----+
4. พิมพ์ต่อจนจบ

edit @ 15 Dec 2009 20:56:28 by dsatoji